NAUDOJIMAS IR NORMOS: pastovus tręšimas (tręšiama kiekvieno laistymo metu): pomidorai, paprikos, visomis augimo fazėmis - 1g/l. Nereguliarus tręšimas (tręšiama ne kiekvieno laistymo metu): pomidorai, nuo persodinimo iki derėjimo - 1-1,5g/l, derant - 2,0-2,5g/l; paprikos, nuo persodinimo iki derėjimo - 1g/l, derant - 2g/l. Matavimo šaukštelis nubrauktu viršumi ~ 1 gramas.
SUDĖTIS: azotas bendras (N) - 15% (nitratinis (NO3) - 10%, amoniakinis (NH4) - 5%), fosforo pentoksidas (P2O5) tirpus neutraliame amonio citrate ir vandenyje - 8%, kalio oksidas (K2O) tirpus vandenyje - 25%, magnio oksidas (MgO) tirpus vandenyje - 3,5%. Turi mikroelementų tirpių vandenyje: boras (B) - 0,02%, varis (Cu)* - 0,07%, geležis (Fe) - 0,03% EDTA, 0,04% EDDHA, manganas (Mn)* - 0,04%, molibdenas (Mo) - 0,004%, cinkas (Zn)* - 0,025%. * - EDTA.
PAVOJINGUMAS: gali padidinti gaisrą, oksidatorius.
ATSARGUMAS: laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, žiežirbų, atviros liepsnos ir karštų paviršių, nuo degių medžiagų ir chemikalų. Nerūkyti. Gaisro atveju: gesinimui naudoti didelį vandens kiekį.